Agile Assessment Centers

Çevik Organizasyonlar İçin Çevik Beceri Ölçümleme Desteği

Çevik (Agile) organizasyonların sürdürülebilir başarısı her çalışanın içindeki liderin ortaya çıkarılmasına bağlıdır.

Çevik Liderler

Kişinin performansından ve geçmiş deneyimlerinden daha çok bakış açısının nasıl olduğu, kendisi ve çevreyle ilgili farkındalık düzeyi, ilişkilerini nasıl yürüttüğü ve değerlerinin şirketin değerleriyle uyumu daha çok önem kazanır. Kişinin Çevik özelliklere sahip olması ve Çevik olarak nasıl davrandığını ve çalıştığını da gözlemlemek de kritiktir.

Çevik Organizasyonlar

Günümüzün VUCA dünyasında organizasyonların hem jenerasyonel farkla yönetilmesi hem de zorlu pazar dinamikleri içinde varlıklarını sürdürebilmeleri ancak Çevik yapılar oluşturarak ve çalışanların Çevik yapıları sayesinde olabilir

Çevik Değerlendirmeler

Doğru kişiyi işe alma veya terfi süreçleri için şirketinizin beceri setini tanımlayın. Beceri setinize uygun vaka simülasyonu sunun. 


İşe alım ve iç atamalarda Çevik (Agile) Organizasyona özel pozisyonlara özel Değerlendirme Merkezi Tasarım ve Uygulamaları


Ekiplerinizi ve liderlerinizi Çevik (Agile) Organizasyon İhtiyaçlarına göre geliştirmek istiyorsanız Çevik (Agile) Organizasyon ihtiyaçlarına özel Gelişim Merkezi Programı tasarım ve uygulamaları